Herroepingsrecht & Klachten

Klachten :

Wij vinden het erg vervelend als U problemen ondervindt of klachten heeft over onze producten.  Wij vragen U dan ook om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen zodat wij alles in het werk kunnen stellen om snel tot een oplossing te komen. 


Geschillen :

Heb je een probleem met producten of diensten die je online kocht? Dan kan je een beroep doen op de site van geschillenbeslechting, om een rechtszaak te vermijden. Je kan de site alleen gebruiken als je in de EU woont en de verkoper ook gevestigd is in de EU.

Herroepingsrecht :

  1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Control-5 BV (Winterwheels) . 
  2. De Klant als consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
  3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Control-5 BV (Winterwheels), Kattestraat 11c - 2811 Hombeek, mail : info@winterwheels.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 
  4. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan winterwheels.be heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Control-5 BV (Winterwheels), Kattestraat 11c – 2811 Hombeek. 
  5. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
  6. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.  
  7. Voor sneeuwkettingen geldt dat het gaat om een veiligheidsproduct. Dit betekent dat wij met zekerheid moeten kunnen bepalen dat het product niet gebruikt is.  
  8. Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt Winterwheels binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag aan U over.
  9. De verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen zijn voor eigen rekening. 
  10. Control-5 BV (Winterwheels) betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht.Of voorbeeldtekst herroeping (deze kan u kopiëren en gebruiken)

Aan :
Control-5 BV (Winterwheels)
BE 0474.405.917
Kattestraat 11c
2811 Hombeek
E-mail : info@winterwheels.be
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :
Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]: l)}}