Herroepingsrecht & Klachten

Klachten :

Wij vinden het erg vervelend als U problemen ondervindt of klachten heeft over onze producten.  Wij vragen U dan ook om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen zodat wij alles in het werk kunnen stellen om snel tot een oplossing te komen. 

Herroepingsrecht :

Je hebt dan het recht aan ons te laten weten dat je afziet van de aankoop. Je hoeft geen boete te betalen en geen reden op te geven. Doe dit wel binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet U ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Stuur je verklaring naar: Control-5 bvba, Kattestraat 11c, 2811 Hombeek-Mechelen of mail naar: Info@winterwheels.be.

U kan gebruik maken van het modelformulier aangeboden door de Vlaamse overheid : http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_WER_VI_Modelformulier_voor_herroeping_tcm325-246013.pdf

Het gekochte artikel kan slechts in de oorspronkelijke staat worden teruggezonden.  Voor sneeuwkettingen geldt dat het gaat om een veiligheidsproduct. Dit betekent dat wij met zekerheid moeten kunnen bepalen dat het product niet gebruikt is.  

Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt Winterwheels binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag aan U over. De verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen zijn voor eigen rekening. 

Geschillen :

Heb je een probleem met producten of diensten die je online kocht? Dan kan je een beroep doen op de site van geschillenbeslechting, om een rechtszaak te vermijden. Je kan de site alleen gebruiken als je in de EU woont en de verkoper ook gevestigd is in de EU.